×

Новини

УЧИЛИЩЕН ПЛОД И ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2022/2023

01.04.2022

Търговски дружества, производители на мляко и млечни продукти и производители на плодове и зеленчуци, могат да кандидатстват за включване в европейските схеми „Училищен плод" и „Училищно мляко".

Срокът за подаване на заявления за одобрение за учебната 2022/2023 година е от 1 до 31 май 2022 г.

Документи се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по седалище и адрес на управление на заявителя.

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ включват доставка на:
- конвенционално произведени пресни плодове, зеленчуци (50 доставки)
- мляко и млечни продукти (50 доставки)
- пчелен мед (най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година).

Доставките се извършват при предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.

Кандидатите за участие в схемите могат да доставят единия или и двата вида продукти (плодове и зеленчуци и/или мляко и млечни продукти), като доставчика на мед се уточнява допълнително.