×

Новини

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПОДПОМАГАНЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО МЯРКАТА „60/40“

01.07.2021

До скоро действащата мярка 60/40, за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта на работниците и служителите след периода на извънредното положение от 2020 г. ще бъде удължена до 31.07.2021 г.

Предвижда се известна промяна в условията и реда за финансиране, която се отнася до промяна в процента на финансиране в зависимост от спада в приходите от продажби:

Фирмите, учредени преди 01.06.2019 г., ще могат да получат:

- 60% от осигурителния доход на работниците за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя – при условие, че приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за компенсации, са намалели с повече от 40% спрямо същия месец на 2019 г.;
- 50% от осигурителния доход за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя – при условие, че спадът през месеца, за който кандидатстват за компенсации е с повече от 30% спрямо същия месец на 2019 г.

Фирмите, учредени след 01.06.2019 г., ще могат да получат:
- 60% от осигурителния доход на работниците за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя – при условие, че приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за компенсации, са намалели с повече от 40% спрямо средномесечните приходи за 2020 г.;
- 50% от осигурителния доход за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя – при условие, че приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за компенсации са намалели с повече от 30% спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13.03.2020 – 31.12.2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173 а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Те следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 01.01.2021 г.

Компаниите, получили средства за запазване на заетостта на работниците и служителите, са длъжни да изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Промените влизат в сила от 01.06.2021 г.