Новини

УСПЕХ НА ТАЗГОДИШНИЯ ФОРУМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА НА FININFO.BG И MOITEPARI.BG.

07.04.2023

Събитието събра на едно място представители на бизнеса, на финансиращи институции, експерти и консултанти с практически опит при подготовка и управление на проекти с привлечено външно финансиране.

Те изнесоха актуална информация относно възможностите за финансова подкрепа на проекти в България през 2023 и следващите няколко години в четири ключови теми:

  • инвестиции в технологична модернизация и иновации;
  • „зелена“ енергия, енергийна ефективност и нисковъглеродна икономика;
  • подкрепа за растеж и развитие на бизнеса;
  • проекти на бизнеса за местно развитие.

Темите и дискусиите бяха оценени като изключително полезни и интересни от аудиторията. На фокус бяха програмите за безвъзмездна помощ за иновации и зелени проекти, представени от Галя Менова от Human Consulting и Моника Манолова от ДНК; рисковото финансиране за компаниите, което коментираха Ангел Хаджиев (Seedblink) и Владимир Данаилов (Elsevier); специализираните кредитни продукти за зелени и инфраструктурни проекти на Първа инвестиционна банка (Стоян Бозвелийски), ФЕЕВИ (Галя Василева) и Фонд устойчиви градове (Ива Петкова); други ресурси за растеж и развитие на бизнеса, сред които пазар BEAM на БФБ, crowdfunding-платформи и програмата за консултантска подкрепа на ЕБВР, представени съотвeтно от Жана Тодорова, Даниела Пеева и Мирослав Стоянов.

Росица Чопева (XFigureFinance), Гена Събева, доц. Косьо Стойчев и Владислав Кънчев (Тракия икономическа зона) дадоха ценни съвети и споделиха своя опит по темата. Специално участие взеха и Цветомир Цанев и Полина Иванова от МРРБ, които запознаха присъстващите с новите възможности за бизнеса в програмите за териториално сътрудничество.

След дискусионната част на всеки панел, участниците във форума имаха възможност да обменят идеи и да споделят потенциални възможности за развитие и съвместни партньорства.

„Финансиране на бизнеса 2023+“ се реализира с любезната подкрепа на: „Първа инвестиционна банка“ АД, Human Consulting, XFigureFinance, „Мапекс” АД, „Инвестор Рилейшън Сървисез“ ООД, както и с множество институционални и медийни партньори.
 

Всички презентации са достъпни на сайта на събитието.