Полезно

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)

09.09.2021

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
Консорциуми, състоящи се от МСП в партньорство с големи компании, университети, изследователски организации и други видове организации, които включват най-малко двама различни партньори от две различни държави.
Партньорите могат да са от държави членки на Европейския съюз или съседни на Съюза държави, включително Грузия, Исландия, Израел, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Турция и др.

КАКВО:
Финансират се партньорски проекти за научноизследователска и развойна дейност и пазарна реализация на иновации във всички области. Ще се подпомагат проекти за разработване на продукти, процеси или услуги, които могат лесно да бъдат комерсиализирани на европейския и световни пазари.
Допълнително, отделна покана предоставя възможност за включване в научноизследователски проекти на „клъстери“ за софтуерни иновации, насочени към проучване или разработване на продукт, процес или услуга с цел комерсиализация. Участието в проекта дава предимство при кандидатстване за финансиране.

КОЛКО:
Сумата за финансиране зависи от заложените в проекта дейности и условията на националния орган за финансиране, който за България е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

КОГА:
До 04.11.2021 г. за проектите за иновации във всички сектори; до 16.11.2021 г. за софтуерните иновации.