×

Полезно

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ФИРМИТЕ ОТ ИТ СЕКТОРА

15.08.2022

Ако има икономически сектор в България, който е особено желан за финансиране от фондове, банки и програми, то това е секторът на информационните и комуникационни технологии.

Фондовете за рисков капитал харесват ИТ стартъпи, защото неособено голяма по мащаб инвестиция може да доведе до бърз ръст на бизнеса, съответно възвръщаемост в кратки срокове. Програмите харесват сектора, защото попада в центъра на един от приоритетите на Евросъюза: всичко, което стои зад понятията дигитализация, цифрова икономика, киберсигурност, Индустрия 4.0 изисква сериозна ИТ намеса. 

ИТ фирмите са може би и единствените, които през следващите години ще са неизменно и от двете страни на барикадата при европрограмите – като директен бенефициер и като доставчик на услуга на други бенефициери – други фирми, земеделци, общини, министерства и държавни агенции, училища, болници, нестопански сектор.

И така, какво има и ще има за ИТ сектора тук на местно ниво, в програмите, управлявани в България?

На първо място трябва да отбележим, че всички компании с над 3 години финансова история, с до 250 души персонал (МСП) и с КИД, който попада в една от следните групи:

 - J62 Дейности в областта на информационните технологии
 - J63 Информационни услуги,

са сред приоритетните за финансиране на национално ниво. А това означава, че задължително са включени като потенциални бенефициери* във всички покани за кандидатстване, които са активни или предстоят в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г. (ПКИП).

Нещо повече, „Информатика и ИКТ“ е една от тематичните области, изведени в „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2021 - 2027“ (ИСИС), което отваря врати за финансиране на иновативни решения в редица ИТ-свързани теми**. Тук големите (с над 250 души персонал) ИТ компании са също добре дошли.

Първата от серията възможности (т.нар. “Технологична модернизация“) е вече активна и отворена за кандидатстване до 21 септември 2022 г., вижте повече за нея тук. До края на годината предстоят още, вижте. Какво ще се случва догодина, ще знаем най-вероятно в края на тази.

И както беше вече споменато – всички ИТ компании, които доставят решения и оборудване за дигитализация на бизнеса (и обществото като цяло), киберсигурност и ИТ-свързана автоматизация, са и потенциални доставчици на огромен брой други бенефициенти и това не винаги означава, че трябва да кандидатстват по обществени поръчки!

Сред примерите за услуги, които ще се търсят активно в следващите седем години, са: специализиран софтуер, ERP системи, CRM, MOM/MES, уеб-базирани платформи, мобилни приложния, софтуер за информационна и киберсигурност, облачни решения, както и технологии от ново поколение като изкуствен интелект, добавена и виртуална реалност, big data и т.н. Доставчиците на хардуер също не са пренебрегнати; и за тях предстоят много възможности.

Ако сте ИТ компания и търсите нови клиенти и поръчки в България, задължително е да следите възможностите, които се предоставят от европейските програми за вас, за други бизнеси и други бенефициенти. Fininfo.BG помага за това чрез информационната платформа, която пести много време и усилия на вече стотици фирми.  Вижте повече за услугата тук и тук

Едновременно с това ви каним да станете част от партньорската ни програма, която стартирахме съвсем скоро; така ще си осигурите по-голяма видимост и директен достъп до нови клиенти. Вижте тук и тук

Очаквайте продължение на ИТ темата с информация за възможностите, които дават европейските програми на централизирано управление.

___

* Следва да се има предвид, че по всяка от поканите за кандидатстване се обявяват и допълнителни изисквания, на които трябва да отговорят фирмите.  

** Обхват на тематична област „Информатика и ИТ“ в рамките на ИСИС:

 - Производства, включително Fabless, особено създадени в България продукти, устройства и системи;
 - ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии, вкл. дигитализация на културно- историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина, теле-грижа, „имбедид" софтуер;
 - 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 - Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 - безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 - езикови технологии;
 - уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 - използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

 

Елеонора Иванова, основател на Fininfo.BG