×

Нашите консултанти

Владислав Георгиев

Владислав Георгиев

Консултант по управление на проекти и предприемачество, обучител, собственик на малък бизнес

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка и управление на проекти по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма Развитие на човешките ресурси, Програма за Развитие на регионите, Програми за трансгранично и транснационално сътрудничество, Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, План за възстановяване и устойчивост (ПВУ); подготовка на стратегии, анализи, бизнес планове, консултации

Владислав Георгиев е собственик на бизнес, консултант и обучител по подготовка и управление на проекти с финансиране от ЕС за компании, общини и нестопански сектор.

Той е магистър по финанси и вече над 22 години работи в областта на програмите, финансирани от ЕС, като в периода 2001-2003 г. е изпълнявал длъжността заместник-ръководител програма ФАР „Трансгранично сътрудничество“ към МРРБ. Той е бил ръководител на повече от 120 проекта, финансирани от различни програми. Участвал е като експерт в проектните екипи на различни международни компании и има опит от работа по проекти в Румъния, Турция, Косово, Македония, Сърбия.

Владислав Георгиев е квалифициран обучител, с опит в провеждането на обучения за:

- Подготовка и управление на проекти;
- Бизнес планиране и стартиране на собствен бизнес;
- Стратегическо планиране.

Опитът му може да бъде използван при разработване на проекти в сферата на:

- икономическо развитие и туризъм;
- образование, култура, спорт и социални дейности;
- пазар на труда и стартиращ бизнес;
- реализация на инфраструктурни проекти.

Вижте статии в Полезно от Владислав Георгиев:

Новата програма "Развитие на регионите" 2021-2027 - възможности не само за общините