×

Новини

ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ДВЕ МЕРКИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА

23.09.2021

Временно са прекратени две мерки за финансиране на бизнеса:

„Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Спирането на приема се налага поради необходимост от прецизиране на условията за допустимост на кандидатите и изискването за 36-месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти. Очаква се новият прием да стартира в средата на октомври и да продължи 4 месеца.

Подробна информация за мярката.

„Финансиране за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България с цел туризъм“ – държавна помощ от Министерството на туризма.

Спирането се налага поради промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. Променя се обхвата на допустимите кандидати, като освен туроператори, ще могат да кандидатстват и въздушни превозвачи. Очаква се новият прием да стартира след одобрение от Европейската комисия.

Подробна информация за мярката.