Нашите консултанти

Йордан Димитров

Йордан Димитров

Консултант по управление на проекти, пазар на труда и социално предприемачество

ЕКСПЕРТИЗА: Управление на проекти, финансирани от ЕС, Световна банка, Швейцарска агенция за развитие, национални фондове и програми

Йордан Димитров  е консултант с повече от 20 години опит в разработването и управлението на проекти с публично финансиране.

Йордан има участие в над 200 проекта, финансирани от източници като Европейска комисия, Световна банка, Швейцарска агенция за развитие, програма Хоризонт 2020 на ЕС,  структурни програми на ЕС в България като Програма „Конкурентоспособност и иновации", Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Регионално развитие“, Програма „Наука и образование“, трансгранично сътрудничество,  Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежки финансов механизъм и други.

Неговите теми на специализация включват управление на проекти, пазар на труда, конкурентоспособност на предприятията, иновации, образованиe, гражданско общество, условия на труд, социални услуги и социално подпомагане, корпоративна социална отговорност, социално предприемачество и други.

Йордан е работил като консултант за Балкански институт по труда и социалната политика, Световна Банка, Програмата за развитие на ООН, Европейската комисия, Фондация Фридрих Еберт, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания и други.

Йордан Димитров има магистърска степен по Икономикс от Университета за национално и световно стопанство и бакалавърска степен по финанси в София. Има и едногодишна специализация по стратегическо управление в университетите Georgetown и George Washington University в Washington, DC, USA.