×

Партньори за проекти

"Ю Ви Финансово моделиране" ООД

"Ю Ви Финансово моделиране" ООД

Компания за B2B финансови услуги за бизнеса

ЕКСПЕРТИЗА: Финансово моделиране; управленско счетоводство; корпоративни финанси

Независимо от вида и размера на дружеството, което управлявате, целите на всеки бизнес са да увеличава печалбата и да постига растеж на компанията. За вземането на ефективни стратегически решения относно дейността на една компания е необходима точна, навременна и надеждна информация – ценен ресурс, за който можете да се доверите изцяло на "Ю Ви Финансово моделиране" ООД.

Компанията е специализирана във финансово моделиране, управленско счетоводство и консултантски услуги под формата на изнесен финансов директор (CFO as a service). Изграждат детайлни финансови модели за максимална печалба на бизнеса, съобразени с неговата специфика. Собствениците получават информацията в обработен и удобен вид, заедно със съпровождащ я анализ, изводи и препоръки как да бъде увеличена печалбата и подобрени рентабилността и ликвидността на фирмата им.

Екипът от доказани професионалисти на "Ю Ви Финансово моделиране" работи успешно с български фирми от различни браншове, като основен фокус са производствените компании, онлайн магазините и инвестиционните проекти.