Полезно

За компании и организации с интерес към програма LIFE на Европейския съюз

26.08.2021

Новата LIFE 2021 – 2024, чиито първи покани бяха публикувани през месец юли т.г., е една от мащабните многогодишни програми на Европейския съюз, насочени към околната среда и климата. Тя предоставя финансов ресурс за проекти на публични и частни организации от ЕС, Исландия, Албания, Турция, Украйна и Израел. Кандидатстването е сложен процес, изискващ експертиза, опит и партньори. България все още е плах участник в програмата, само с 6 одобрени проекта (според информацията на българският сайт на програмата), но пък с много повече организации, които участват успешно в партньорски проекти.  

Въпреки че основният фокус на програмата е към проекти на публични органи, граждански организации и университети и институти, в рамките на LIFE има и ресурс, насочен конкретно към бизнеса с цел подпомагане на проекти за реализация на пазара на зелени продукти, технологии, услуги и процеси. За да бъдат финансирани обаче, т.нар. „close-to-market“ проекти следва да предлагат иновативни демонстрационни решения, които имат ясен принос към опазване на околната среда и климата. Повече информация, можете да намерите в нашата платформа.

Програми като LIFE и Хоризонт Европа са изключително конкурентни и често са „висока летва“ за много от българските фирми. Успехът е комбинация от качествено и уникално проектно решение с ефект и принос, измерим на Европейско ниво + отлично структурирано спрямо правилата на програмата проектно предложение.  

Ако разполагате с първото, ние от Fininfo.BG можем да ви препоръчаме опитни експерти с одобрени проекти по програмата.  

Fininfo.BG следи за вас всички актуални покани за кандидатстване, информация за които можете да намерите тук