×

Новини

ЗАЕМИ ОТ УНИКРЕДИТ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ГАРАНЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

11.01.2022

Банките от групата на УниКредит ще предлагат заеми и други финансови продукти на малки и средни предприятия от България и други държави в региона при по-изгодни условия, включително намалени лихвени проценти, по-дълъг гратисен период, по-благоприятни изисквания за обезпечение или удължени падежи. Кредитите ще бъдат достъпни за фирми, които оперират в най-засегнатите от пандемията сектори.

Програмата ще има общ бюджет до 1 млрд. евро, като за реализирането ѝ Европейският инвестиционен фонд (инструмент на Европейската инвестиционна банка) ще предостави 700 млн. евро гаранции на УниКредит. Основната цел е да бъде подпомогнатo възстановяването на европейската икономика от последиците от COVID-19.

Разпределението на гаранцията по държави ще бъде както следва: за България (до 175 млн. евро), Словакия (до 300 млн.), Словения (до 80 млн.) и Хърватия (до 300 млн.). Евентуални остатъчни средства от портфейла ще бъдат разпределени между четирите страни в съответствие с установените потребности.


Източник