×

Новини

ЗАПОЧНАХА ОБСЪЖДАНИЯ НА ПЛАНИРАНИТЕ В ПРОГРАМИТЕ ЗА БИЗНЕСА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

31.05.2022

По инициатива на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа започна подготовката за създаване на финансовите инструменти (кредитни и гаранционни схеми и фондове за рисков капитал), планирани в две от ключовите програми за бизнеса, които ще финансират проекти в България чрез евросредства през следващите 7 години: Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ).

Срещите с Фонда на Фондовете, Асоциацията на банките в България и Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране са консултативни, с цел да се обсъдят настоящите потребности на пазара и специфичните цели на програмите.

Както ви информирахме още през изминалата година, една голяма част от европейското финансиране за България през настоящия 7-годишен период ще премине от чиста безвъзмездна помощ към финансови инструменти. Вижте повече по темата тук.