×

Новини

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС ПО НОВИТЕ ПРОГРАМИ

06.07.2022

На 6 юли 2022 г. Европейската комисия одобри т. нар. „Споразумение за партньорство“  - рамковият документ, който определя инвестиционната стратегия на страната и финансовите параметри за нейното реализиране в контекста на европейските приоритети и бюджет за периода 2021—2027 г. След него една по една ще бъдат одобрени и предвидените за реализиране през следващите 7 години общо 22 програми (10 програми, които ще се изпълняват на национално ниво и 12 програми за европейско териториално сътрудничество - ЕТС). Очаква се първите покани за кандидатстване да бъдат обявени още през есента на настоящата година.

Този ресурс от около 11.5 млрд. евро е в допълнение на вече одобрените средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Към тях на по-късен етап ще се добавят и около 5 млрд. евро по Стратегическия план за земеделието.

Fininfo.BG започна публикуването на синтезирана информация на всички програми, в рамките на които ще могат да кандидатстват компании, общини и организации със свои проекти, като поставяме акцент върху дейностите, които ще се финансират по . Готовите материали можете да видите в раздел ПОЛЕЗНО:

Национални програми:
Конкурентоспособност и иновации в предприятията
Програма Транспортна свързаност
Програма Развитие на човешките ресурси
Програма Развитие на регионите

Програми за ЕТС:
(Interreg VI-A) Румъния—България
(Interreg VI-A) Гърция—България
(Interreg VI-A) ИПП България—Сърбия
(Interreg VI-A) ИПП България—Турция
(Interreg VI-A) ИПП България—Северна Македония
(Interreg VI-Б) „Дунавски регион“
(Interreg VI-В) „УРБАКТ IV“

Следете ни за нови и актуализирани материали за горните програми!

Абонирайте се, за да не пропускате предстоящите покани за кандидатстване!