×

Полезно

ЗЕЛЕНОТО БЪДЕЩЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ КОМПАНИИ

25.07.2023

Глобалната икономика става все по-зависима от “зелените решения“ и Европейският съюз отделя значителен ресурс за насърчаване на иновациите в екологични технологии, за да стимулира бизнеса в прехода му към декарбонизация. Такъв механизъм е най-новата “зелена инициатива“ на Европа за Устойчив преход към гъвкави и зелени предприятия – STAGE. Вече стартираха и първите покани по програмата – за компании и за консултанти по устойчиво развитие!

Сред заинтересованите от прехода към устойчивост и повишаване на конкурентноспособността са логистичните компании.

С разрастването на бизнеса за електронната търговия складовият и логистичен сектор се разширява значително, а с това се увеличава и въглеродният отпечатък в управлението на веригата за доставки, превръщайки неволно складовете в основен източник на емисии на парникови газове. Причините – високо потребление на енергия за отопление, охлаждане и осветление, прекомерна консумация на хартия и отпадъци от инвентар, както и статично и мобилно оборудване за обработка на материали.

С цел минимизиране на негативния ефект върху околната среда, складовият сектор започна да прилага различни техники за намаляване вредните емисии и създаване на устойчиви складове – инвестиция, която ще повиши и стойността на сградния фонд.

Все повече логистични центрове изграждат собствени ФвЕЦ. Защо складовите помещения са подходящи за инсталиране на соларни панели и какви са преките предимства за фирмите от бранша вижте в статията на нашите партньори от “Атамик“ ЕАД – част от мрежата на Fininfo.BG.

Ако и вие искате да намалите разходите си и да направите своя бизнес по-устойчив и конкурентен, доверете се на АТАМИК за постигане на по-високи екологични стандарти.
 

Елеонора Иванова, основател на на Fininfo.BG