×

Полезно

КАПИТАЛ ЗА РАСТЕЖ И НОВИ ПРОЕКТИ – КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ ТАЗИ АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ

31.01.2024

Въпреки напредъка на регионалната бизнес екосистема, дяловото финансиране за растеж е все още сравнително непозната форма сред българските компании.

Росица Чопева, управляващ партньор в xFigure и един от нашите доверени консултанти, споделя своя опит и експертиза по темата, специално за Fininfo.BG:

При дяловото финансиране за растеж, инвеститор влива във фирмата капитал, по-голямата част от който ще бъде използван за инициативи за растеж като:
 - разработване на нови продуктови линии;
 - придобиване на синергични бизнеси (бизнеси с наличие на връзки, пресечни точки, дейности и функции);
 - откриване на нови локации;
 - наемане на допълнителни служители.

Три са основните фактори, които дават възможност на бързоразрастващите се компании да се възползват пълноценно от перспективите пред тях:

1. По-широкото разпространение на местни и глобални фондове за дялови инвестиции.
2. Югоизточна Европа остава регион, обещаващ (сравнително) висок икономически растеж.

и

3. Благоприятната рамка за растеж, която дигитализацията, декарбонизацията, променящите се потребителски предпочитания и т.нар. „nearshoring“ на производството очертават.

Какви са предимствата на дяловия капитал за растеж като форма на финансиране?

Те могат да варират в зависимост от това кой ще бъде избран за инвеститор. Например, някои фондове стриктно предпочитат позицията на миноритарен собственик и могат да подкрепят компаниите от портфолиото си със стратегически съвети, придобиване на синергични бизнеси и споделяне на мрежата си от контакти в региона и в целевите пазари в Западна Европа и Северна Америка. Други могат да донесат силна секторна експертиза и да реализират множество оперативни подобрения във фирмата.

Освен това, основателите и първите инвеститори могат да получат ликвидност (частични изплащания). С капиталова инвестиция за растеж бизнеси без или с малко дълготрайни материални активи могат да получат достъп до капитал, който не би бил достъпен за тях от банки или други традиционни финансови институции.

Тъй като финансирането е под формата на собствен капитал, то няма да окаже допълнителен натиск върху паричните потоци на компанията. Реално основателите и инвеститорът носят заедно рисковете на бизнеса. От ключово значение е инвеститорът и компанията, в която се инвестира, да споделят едни и същи основни ценности, да могат да постигнат съгласие относно стратегията за изпълнение и да заложат съответните стимули за работа.

Кой би се възползвал най-добре от капитал за растеж?

Краткият отговор е, че всяка сделка е индивидуална. Опитът показва, че за да могат компаниите да представят силен инвестиционен аргумент, трябва да бъдат изпълнени няколко критерии:

Първо и най-важно е, компанията да може да покаже или:
a) ясен бизнес модел и пазарно присъствие;
б) устойчив ръст на приходите от поне 20% през последните няколко години,

или

в) ясни доказателства и пътна карта за постигане на много висок растеж, след като инвестицията е направена в компанията (подходящо, например, за компании, които разчитат на значителна развойна дейност).

Второ, регионалните предприятия, които е по-вероятно да могат да се възползват от капитал за растеж, трябва да имат експортен потенциал, да разполагат с инфраструктура (и бизнес модел), която да им позволява да разширят своите бизнес операции в други страни и/или да са въвели уникално предложение на местния си пазар.

Не на последно място, компаниите трябва да имат положителна EBITDA или да представят убедителни доказателства, че бизнес моделът им е рентабилен на ниво услуга или произведена единица.

Въз основа на тези характеристики растящите компании, работещи в секторите на потребителските продукти, корпоративни и финансови технологии, нишови производства, здравеопазване, омниканална търговия, енергиен преход, образование, дигитални и бизнес услуги могат да се възползват от набирането на капитал за растеж.

Какво могат да очакват компаниите, ако успеят да наберат капитал за растеж?

Отново няма универсален пример, който да пасва на всички, тъй като инвеститорите, предлагащи капитал за растеж използват диференциран подход и следователно апелират към различен тип бизнеси и техните основатели.

Някои инвестиционни фондове предпочитат да бъдат по-ангажирани в стратегическите дискусии и решения, докато оставят на собствениците работата по ежедневните дейности на фирмата, докато други ще допринесат с уникална перспектива за индустрията, опит и експертиза.

Общото между инвестициите в растеж обаче е, че капиталът ще бъде използван за:

а) подпомагане на органичния растеж чрез разширяване на компанията към нови пазари и/или сегменти, разработване на нови продукти и по-бързото наемане на служители;

и

б) придобиване на конкурент, на синергичен бизнес и/или постигане на вертикална интеграция, като по този начин помага на компанията с нейния неорганичен (наричан още придобит) растеж.

Всички тези инициативи в крайна сметка ще бъдат насочени към подпомагане на компанията да укрепи своята конкурентна позиция и да разшири своя пазарен дял и оборот. Поради тази причина е важно да се осмисли, че капиталовата инвестиция за растеж ще доведе до това, че инвеститорът и компанията работят заедно за постигане на поставените цели.

Росица Чопева, управляващ партньор, xFigure

***

Пример за капитал за растеж: Екипът на xFigure е консултирал множество сделки по сливания и придобивания и набиране на капитал за растеж. През 2022 г. Fininfo.BG свърза базираният в Русе агрегатор на куриерски услуги за онлайн магазини euShipments.com с xFigure и с тяхна помощ набра 7,5 милиона евро от BlackPeak Capital. Успешният кръг на дяловото финансиране за растеж беше възможен благодарение на: 1) диференцираната услуга на компанията, която се радва както на технологично, така и на оперативното предимство спрямо своите конкуренти; 2) желанието на основателите да разширят бизнеса си в различни географски региони; и 3) солидният ръст в приходите на фирмата за последните 3-5 години. За повече информация по сделката: https://brcci.eu/eushipments-blackpeak-capital